Wpisy miesiącami Luty, 2015

Hospicja pomagają nam a my im.

Chętni do tego rodzaju pomocy powinni cechować się niezwykle silną psychiką, ale hospicja przewidziały też formę zdalną dla wolontariatu. Najczęstszą jednak pomocy jaką możemy ofiarować tego rodzaju placówkom jest przekazanie im swojego 1 % z należnego podatku. Warto tutaj nadmienić, że tego rodzaju pomoc realnie nic nas nie kosztuje, ponieważ ten jeden procent podatku oddawalibyśmy […]

Wspierać potrzebujących

Oczywiście nie jest to jedyna forma jaką możemy wspierać hospicja. Spora część tych placówek umożliwia również zostanie w nich wolontariuszem, który będzie sprawować opiekę nad osobami znajdującymi się w ośrodku. W celu możliwości niesienia tego rodzaju pomocy niezbędne jest ukończenie specjalistycznego przeszkolenia oraz rozmowy z psychologiem, ponieważ trzeba sprawdzić predyspozycje takiej kandydata. Dopiero po tych […]

Wolontariat w hospicjach

W większości przypadków hospicja są finansowane z kontraktów z NFZ, lecz nie są to wystarczające środki na zapewnienie opieki potrzebującym. Z tego też powodu spora część tych placówek zabiega o wsparcie finansowe na swoje statutowe działanie. Każdy z nas bez względu na posiadaną ilość środków finansowych może przekazać jakąś pomoc dla wybranego hospicjum. Na całe […]

Wolontariusze pomagają

Chętni do tego rodzaju pomocy powinni cechować się niezwykle silną psychiką, ale hospicja przewidziały też formę zdalną dla wolontariatu. Najczęstszą jednak pomocy jaką możemy ofiarować tego rodzaju placówkom jest przekazanie im swojego 1 % z należnego podatku. Warto tutaj nadmienić, że tego rodzaju pomoc realnie nic nas nie kosztuje, ponieważ ten jeden procent podatku oddawalibyśmy […]

Wsparcie dla hospicjów

Stąd też tak ważne jest wsparcie szczytnych akcje jak choćby tej, która umożliwia przekazanie jednego procentu swoich podatków na rzecz wybranego przez nas hospicjum. Warto tutaj podkreślić, że sam tego rodzaju gest nie kosztuje nas absolutnie nic, a na dodatek wszystkie niejasności są rozwiewane na większości stron internetowych dotyczących hospicjum. Organizatorzy chętnie też opisują inne […]

Wspomagamy hospicja

Coraz częściej docierają do nas najróżniejsze przekazy medialne propagujące pomoc dla hospicjów. Do tego rodzaju kampanii należą zarówno akcje mające na celu uświadomienie społeczeństwu roli tego typu placówek, ale pośród tych wszystkich kampanii są również prowadzone zbiórki pieniężne i szkolenia. Dzięki tego rodzaju akcjom podnosi się ogólna świadomość społeczna na temat roli jaką pełnią hospicja, […]

Opieka nad chorymi

Oczywiście chory nie jest tutaj pozostawiony sam sobie i nieustannie opiekuje się nim personel w skład którego wchodzi zarówno lekarz, pielęgniarki, ksiądz oraz liczni wolontariusze niosący pomoc natury bardziej psychologicznej. W skład szerokiej opieki jaką zapewnia swoim podopiecznym każde hospicjum należą też różnego rodzaju terapie. Są one różne w zależności od danej placówki, ale najpopularniejsze […]

Hospicjum pomaga ludziom

Coraz więcej ludzi dowiaduje się, że miejsca typu hospicja to nie tylko ośrodki dla ludzi czekających na swoją śmierć. Tak naprawdę są to niezwykłe wręcz miejsca, gdzie każdy potrzebujący jest otaczany stałą opieką. Myli się jednak ten, kto sądzi, że w hospicjach pomoc zyskują tylko osoby nieuleczalnie chore. W końcu do hospicja może też trafić […]

Pieniądze na pomoc

Hospicja to ośrodki, które faktycznie mają za zadanie pomagać pacjentom w ostatnich ich życia, czynią to jednak niezwykle godnie. Dzięki temu pacjenci u kresu swoich dni otrzymują niezwykły dar jakim jest opieka bliźniego. W końcu hospicja i osoby w nich pracujące nie tylko pomagają maksymalnie zmniejszyć fizyczne cierpienia konającej osoby, ale przede wszystkim ich starania […]

Procent dla hospicjów

Początek wiosny to zawsze czas nadziei i radości, ponieważ przyroda budzi się do życia i mamy okazję cieszyć się coraz dłuższymi dniami. Ten czas to również dla większości dorosłych Polaków, kiedy należy rozliczyć się z fiskusem. W poprzednich latach robiliśmy to raczej niechętnie, lecz od czasu wprowadzenia możliwości ofiarowania organizacjom pożytku publicznego swojego jednego procentu […]