Firma bezrobotnego - Nauka, odkrycia, hobby | advocem.edu.pl

Firma bezrobotnego

pieniądze Poszukiwania gotówki warto zacząć od urzędu pracy. Urząd pracy z chęcią wesprze inicjatywę bezrobotnego. Nie będzie to pomoc bezzwrotna, ale można liczyć na częściowe umorzenie otrzymanych środków. Chodzi oczywiście o kredyt, który może przyznać nam pośredniak. Jego oprocentowanie jest bardzo niskie i wynosi około 2,25% . Pożyczka nie jest wysoka i maksymalnie może wynieść 14 756,80 złotych. Przy czym jej przyznanie w całości, bądź w części, zależy od urzędu pracy, który podejmuje decyzje, głownie na podstawie załączonego do wniosku biznesplanu. Pieniądze przeznacza się na zakup urządzeń i maszyn, surowców oraz towarów potrzebnych do rozpoczęcia działalności. Nie można ich przeznaczać na remont lokalu, zakup aut i reklamy. Również prawo zabrania przeznaczenia środków na działalność, którą się prowadziło w ciągu ostatnich dwóch lat. Pożyczkę należy zwrócić w przeciągu czterech lat. Po okresie dwóch lat spłaty można liczyć na umorzenie drugiej połowy. Trzeba jednak wykazać, że wykorzystana kwota była przeznaczona zgodnie z planem i przepisami. W dotychczasowej spłacie musi występować systematyczność i regularność. Kiedy już przekonamy urząd do umorzenia, wówczas nie musimy płacić odsetek z tytułu darowizny

W pewnych bardzo rzadkich przypadkach nie jest jasne, czy istnieje ów obowiązek, czy też nie. W takiej sytuacji przyjmuje się, że "przeszłe zdarzenie powoduje powstanie obecnego obowiązku wtedy, gdy w świetle wszystkich dostępnych dowodów istnienie obowiązku na dzień bilansowy jest bardziej prawdopodobne niż jego brak". Te zapisy MSR nr 37 mogą budzić zdziwienie osób, które przyzwyczaiły się myśleć o rachunkowości jako o systemie rejestracji zdarzeń faktycznie zaistniałych i potwierdzonych dowodami, jednak mówimy tu o rezerwach, czyli o elemencie rachunkowości cechującym się ex definitio niepewnością. Sposobem na zrozumienie tej niepewności jest przypisanie potencjalnym przyszłym stanom rzeczy prawdopodobieństwa ich wystąpienia. W tej kwestii chodzi głównie o określenie prawdopodobieństwa - albo istnienia obowiązku, albo też jego braku. Jeśli oceniamy, że istnienie obowiązku jest prawdopodobne w 51% (z dokładnością do pełnych procentów), to powinniśmy utworzyć rezerwę (o ile rzecz jasna dwa pozostałe warunki uznania rezerwy są spełnione).

Zdarzenie przeszłe, które jest jednym z warunków uznania rezerwy, musi mieć także charakter zdarzenia obligującego, a więc tworzącego obowiązek (zwyczajowy bądź prawny), który sprawia, że jednostka gospodarcza nie ma żadnej realnej możliwości nie wypełnienia takiego obowiązku. W celu ustalenia, czy w dniu bilansowym występuje aktualny obowiązek, jednostka powinna uwzględnić wszystkie dostępne dowody (w tym także dowody uzyskane w oparciu o zdarzenia następujące po dniu bilansowym), łącznie z opiniami ekspertów niezależnych. Rezerwa wiąże się nieodmiennie z aktualnie istniejącym obowiązkiem, który wynika ze zdarzeń przeszłych i który istnieje niezależnie od działań przyszłych jednostki.

komunikatory gadu Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki od lat cieszy się ogromną popularnością. Wszystko dlatego, że każdy, kto brał w niej kied…

Czytaj więcej

Kilka lat temu nieśmiało zaczęły w Polsce powstawać różnego rodzaju organizacje skupiające wokół siebie znanych ekonomistów, biz…

Czytaj więcej

Na szczęście żyjemy w czasach w których mamy dostęp do wielu rzeczy, które mogą nam dostarczyć wielu niezapomnianych wrażeń. Świ…

Czytaj więcej

W POŁOWIE LAT OSIEMDZIESIĄTYCH nasz zespól, w którego skład wchodzili m.in. Abhay Ashtekar, pracujący teraz w Pennsylvania State…

Czytaj więcej