Giełda

Zarządzanie pieniędzmi Skoro mowa o pieniądzach i rynkach finansowych, nie sposób wręcz przy tej okazji nie wspomnieć o giełdach. Pod pojęciem giełdy rozumieć należy spotkania o charakterze handlowym, których zarówno czas, jak i miejsce są ustalone w bardzo ścisły i precyzyjny sposób. Sprzedaje się na nich określone towary – odznaczają się one takimi cenami, jakie codzienne ogłaszane są w notowaniach. Przy zawieraniu na giełdach jakichkolwiek transakcji obowiązuje oczywiście regulamin, którego trzeba bardzo skrupulatnie przestrzegać. Działalność giełd również uwarunkowana jest prawnymi przepisami. Przede wszystkim giełda musi posiadać licencję na prowadzenie działalności – licencja ta natomiast udzielana jest przez państwo, które także ma prawo do kontrolowania giełd i wprowadzania regulacji dotyczących ich funkcjonowania. Giełdy mogą posiadać rozmaity zasięg, a mianowicie regionalny, krajowy oraz międzynarodowy. Rzeczowy zakres przeprowadzanych tam transakcji może mieć zróżnicowany charakter. W związku z powyższym wyszczególnia się takie oto rodzaje giełd – walorów, usług, towarów oraz papierów wartościowych, przy czym właśnie z papierami wartościowymi słowo „giełda” kojarzone jest zdecydowanie najczęściej. Kursy na giełdach są tak naprawdę bardzo trudne do przewidzenia, nie mniej jednak oczywiście i takie próby się podejmuje – mowa tutaj o czymś, co określane jest mianem tendencji giełdy. Same transakcje, jakie na giełdach się przeprowadza, można podzielić na kilka rodzajów.

Zasadniczy podział obejmuje transakcje rzeczywiste oraz nierzeczywiste. Te drugie nazywa się zwykle także spekulacyjnymi, a polegają na tym, że nie chodzi w nich o kupno określonego towaru, ale o odsprzedanie kontraktu po jak najbardziej korzystnej cenie. Z kolei w zakresie transakcji rzeczywistych wyszczególnić można kilka ich typów. Będą to zatem transakcje na załadowanie, z natychmiastową dostawą oraz na przybycie lub na towary w drodze. Generalnie rzecz biorąc, w transakcjach rzeczywistych w rzeczy samej chodzi o kupienie określonego towaru. Ze względu na prawną formę wyróżnia się natomiast dwa rodzaje giełd. Pierwszym jest giełda państwowa określana także mianem niemieckiej lub kontynentalnej. Dominują one na starym kontynencie (nie ma ich jedynie w Holandii oraz w Belgii). Rodzaj numer dwa z kolei to giełda korporacyjna – mówiąc innymi słowy, amerykańska. W przeciwieństwie do tej poprzedniej, nie jest ona powoływana do życia przez państwo – w tym przypadku odpowiedzialne są za to organizacje o charakterze gospodarczym.

Nietrafiona polisolokata to problem, postaramy się pomóc - zwrotpolisolokaty.pl Internet i hazard jak wszystkim wiadomo już dawno temu bardzo dobrze się zgrał, praktycznie można powiedzieć iż jeden za pomocą …

Czytaj więcej

Homo Erectus pojawił się w Afryce około 1,8-1,7 miliona lat temu. Jego mózgoczaszka miała pojemność od 800 do 1000 cm sześcienny…

Czytaj więcej

Homo Habilis pojawił się około 4 milionów lat temu w środkowo wschodniej Afryce w Olduvai. Występował on równocześnie z australo…

Czytaj więcej

 Po upadku socjalizmu w naszym kraju mieliśmy do czynienia z wieloma reformami. Wiele z nich niestety wybitnie się naszym polit…

Czytaj więcej