Koprolalia i kopropraksja – objawy zespołu Tourette'a

Koprolalia to jedno z najbardziej nietypowych zaburzeń psychiczno-neurologicznych znanych współczesnej medycynie. Jest to bowiem niekontrolowane i niedające się powstrzymać wypowiadanie słów i sformułowań uważanych za obsceniczne. Koprolalię zaobserwowano u części pacjentów cierpiących na Zespół Tourette’a. Zaburzenie to pojawia się jednak również u schizofreników oraz osób cierpiących na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw). Może występować również u alkoholików. Podobnym, często współwystępującym zaburzeniem jest kopropraksja, czyli niepowstrzymywalna potrzeba wykonywania obscenicznych gestów. Koprolalia i kopropraksja znacząco utrudnia życie w społeczeństwie, gdyż chorzy zazwyczaj kierują swoje słowa i gesty wobec innych osób – niezależnie od tego, jakie mają z tą osobą stosunki a nawet, czy ją znają. Zaburzenia leczy się w sposób odpowiedni do przyczyny – przy czym na chwilę obecną nie jest znany sposób leczenia zespołu Tourette’a. Istnieją jednak sposoby poprawy jakości życia chorych poprzez farmakoterapię czy psychoterapię.

Comments are closed.