Odpowiedzialność społeczna w ramach biznesu

Uroda moda i ubiórKiedy jesteśmy tylko pracownikami przedsiębiorstwa, to pracujemy tyle, ile mamy zapisane na umowie o pracę i wracamy beztrosko do domu. Zdecydowanie gorzej mają osoby utrzymujące się z własnej działalności gospodarczej. Tutaj bowiem – w biznesie – czyha bardzo dużo różnorakich zagrożeń. Na każdym kruku przedsiębiorcy muszą się pilnować, bowiem jeden tylko błąd może zniszczyć cały nakład pracy włożony w budowanie firmy. Na szczęście wiele tych zagrożeń można się ustrzec, jeśli jest się pilnym uczniem. Cieszą przy tym inicjatywy, które mają na celu wspomaganie i uświadamianie nas, jak uchronić się przez okrutnym światem ekonomii. Jedną z takich inicjatyw jest Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki. Podczas tej konferencji można się spotkać ze specjalistami że świata biznesu, marketingu i wybitnymi ekonomistami. Niech słowo nauka nas tutaj nie myli – nie chodzi laborantów, którzy za sprawą pipet i probówek starają się wymyślić nieznane jeszcze związki chemiczne. Tutaj chodzi przede wszystkim o mechanizmy ekonomiczne, które czynią poszczególne przedsiębiorstwa efektywnymi zakładami pracy. Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki po raz pierwszy odbyła się w 2007 roku. Po raz pierwszy rozmawiano przede wszystkim o etyce z biznesie. Konferencja udała się tak bardzo, że organizatorzy postanowili w kolejnych latach kontynuować ten projekt. Na ostatnim „zjeździe” mocno dyskutowano o problemach związanych z bezpieczeństwem w biznesie. To bardzo ważny element przedsiębiorczości, zważywszy że wiele firm bankrutuje tylko dlatego, iż są ofiarami oszustw. Pierwszym negatywną cechą, o jakiej mówiła Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki to chciwość. Niestety pazerności naszych kontrahentów prawie zawsze spycha wartości moralne i etyczne na plan dalszy. Kolejnym elementem upadku wielu firm to słaba analiza bankowa. Placówki bowiem udzielają zbyt pochopnie przedsiębiorcom kredytów hipotecznych, ci biedni kupują, a później mają ogromne problemy ze spłatą należności. Jeśli do tego dodać handel kredytów hipotecznych gorszej jakości i emitowania na ich podstawie papierów wartościowych, to nie dziwne, że zaufanie do przedsiębiorców i banków z każdym dniem jest mniejsze. Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki od czterech lat stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie mechanizmy działalności są dobre zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i moralności i etyki biznesowej. Nauka jaka płynie ze wspólnego szukania konsensusu na pewno jest bardzo konstruktywna. Na pewno uczestnicy konferencji mogą się wiele nauczyć. Ważny jest tutaj aspekt uczestnictwa menadżerów. Ci bowiem wnoszą wiele bardzo ciekawych teorii związanych nie tylko z zarządzaniem przedsiębiorstwem, ale i ich rozwoju za sprawą wszelakich działań czysto marketingowych. A jak wiemy we współczesnym biznesie reklama jest nieodzownym elementem sukcesu.

Handlowcy wydają swoje katalogi czy gazetki, w których doradzają co warto kupić. Oczywiście klient też na tym zyskuje, ale nie u…

Czytaj więcej

Czy procesy zachodzące w przyrodzie mają charakter ciągły, czy też nasz świat podobnie jak komputer zmienia się skokowo, a jego …

Czytaj więcej

Globalizacja nie jest nowym pojęciem. Idea połączenia świata w jedność funkcjonuje w wielu społeczeństwach od wieków. Części Eur…

Czytaj więcej

Automatyczna identyfikacja wszystkich sprzedawanych przez nas produktów to niemalże wymóg naszych czasów. Wielu przedsiębiorców …

Czytaj więcej