Wolontariat w hospicjach

image W większości przypadków hospicja są finansowane z kontraktów z NFZ, lecz nie są to wystarczające środki na zapewnienie opieki potrzebującym. Z tego też powodu spora część tych placówek zabiega o wsparcie finansowe na swoje statutowe działanie. Każdy z nas bez względu na posiadaną ilość środków finansowych może przekazać jakąś pomoc dla wybranego hospicjum. Na całe szczęście metod na ich wspieranie jest naprawdę sporo. Trzeba wiedzieć te placówki, że nie są one w stanie normalnie funkcjonować bez pomocy ludzi dobrej woli. Pomóc hospicjum możemy nie tylko poprzez datki, ale również mamy możliwość czynnego wsparcia. Taką formą jest oczywiście zgłoszenie się do wolontariatu i ofiarowanie pacjentom swojego wolnego czasu. W tym celu nie trzeba nawet specjalnie znać się na medycynie, ponieważ niezwykle ważne jest tutaj wsparcie psychiczne, spędzenie czasu z chorym na rozmowie, towarzyszenie mu codziennym życiu.

Comments are closed.