Wspomagamy hospicja

image Coraz częściej docierają do nas najróżniejsze przekazy medialne propagujące pomoc dla hospicjów. Do tego rodzaju kampanii należą zarówno akcje mające na celu uświadomienie społeczeństwu roli tego typu placówek, ale pośród tych wszystkich kampanii są również prowadzone zbiórki pieniężne i szkolenia. Dzięki tego rodzaju akcjom podnosi się ogólna świadomość społeczna na temat roli jaką pełnią hospicja, a także tego jak przygotowują one pracowników służby zdrowia i wolontariuszy do pracy z chorymi. Wspomniane działania mają oczywiście jeden wspólny cel którym jest oczywiście zagwarantowanie podopiecznym maksymalnie najwyższego standardu życia. Duża część tych akcji nie miałaby szans na ujrzenie światła dziennego bez pomocy ludzi dobrej woli. Każda tego rodzaju kampania to również pokazanie ludziom, że dzięki obecności drugiego człowieka łatwiej jest znieść choremu cierpienie. Dlatego rola hospicjów w Polsce jest bardzo ważna i wykonują one pożyteczną i potrzebną pracę. Dzięki temu wiele osób w ostatnich dniach życia nie czuje się samotnymi.

Comments are closed.