szkolenia aff - Nauka, odkrycia, hobby | advocem.edu.pl


szkolenia aff

Uroda moda i ubiórWiele spotkań konferencyjnych i szkoleniowych wymaga od swoich uczestników stosownej zapłaty. Kwoty są różne – niekiedy chodzi tylko i wyłącznie o pokrycie kosztów związanych z kateringiem i ewentualnym noclegiem (jeśli konferencja jest kilkudniowa). Niekiedy trzeba dodatkowo pokryć koszty pracy prelegentów. Na pewno tego typu spotkania do tanich nie należą. Nie mniej warto takim inicjatywom się przyglądać i w miarę możliwości brać w nich aktywny udział. To bardzo istotne zagadnienie dzisiejszego marketingi i menadżerstwa. Dlaczego? Ekonomia i biznes bardzo nam w ostatnich latach ewoluują. A my wszyscy, jako przedsiębiorcy musimy podążać z duchem czasu, w przeciwnym razie nasza firma może się stać mało atrakcyjną dla wielu kontrahentów, a to z kolei przekłada się na słabą pozycję na rynku. Do tyczy to zarówno przedsiębiorców działających w sektorze produkcyjnym, jak i finansowym lub bankowym. Każdy element gospodarczego życia ma wielką wagę i jeśli pokpimy jakikolwiek z nich, będziemy tego srogo żałować. Dlatego też wszelkiego rodzaju inicjatywy szkoleniowe i konferencyjne dają możliwość „nadganiania” za cywilizacją ekonomiczną. Dają możliwość bycia na czasie. Jedną z takich konferencji, które mają duży w kład w kreowanie postaw przedsiębiorców i biznesmenów ma Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki. Historia tej inicjatywy jest stosunkowo krótka – sięga roku 2007, wtedy po raz pierwszy uczestnicy konferencji spotkali się w gmachu Uniwersytetu Gdańskiego. Mimo że Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki ma zaledwie cztery lata, to jednak śmiało można uznać ją za jedno z najbardziej istotnych spotkać szkoleniowych w naszym kraju. Dlaczego? Prelegenci to fachowcy z „najwyższej półki”. To wybitni finansiści, analitycy, bankierzy, ekonomiści i menadżerowie. Ci specjaliści nie tylko wygłaszają referaty, ale i opowiadają o wielu bardzo praktycznych elementach związanych z prowadzeniem różnego rodzaju działalności gospodarczych. Szczególnie ciekawie wygląda to z perspektywy dobrze prosperujących mikroprzedsiębiorstw mających ambicje nowoczesnego rozwoju. To szalenie ważny element – bowiem firmy, które nie dążą do samorozwoju, to stają się mało konkurencyjne na rynku i na pewno nie mają dużych szans za zaistnienie w danym sektorze. Powracając jednak do zagadnienia płatnych konferencji. Jest to na pewno zagadnienie dające do myślenia. Z jednej strony bowiem mamy możliwość zdobycia wiedzy związanej z zarządzeniem firmy i wprowadzaniem nowych standardów- nierzadko unikatowych i naukowych rozwiązań związanych z mechanizmami ekonomicznymi. Z drugiej strony natomiast zawsze istnieje ryzyko, że wyrazimy akces uczestnictwa w konferencji, której organizatorzy nastawiają się nie na przekazywanie wiedzy, ale na zarabianie na uczestnikach. Dobrze jest więc przed zgłoszeniem poczytać na forach opinie uczestników, którzy mieli już okazję na danym szkoleniu – konferencji być. My ze swojej strony zapewniamy – Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki jest tworem godnym polecenia.

szkolenia aff Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki swój debiut miała w 2007 roku. Okazała się tak udanym przedsięwzięciem, że postanowiono t…

Czytaj więcej

Nowe programy budzą przerażenie zwolenników kontroli zbrojeń, którzy uważają, że takim działaniem Stany Zjednoczone zaprzepaszcz…

Czytaj więcej

 Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki stała się niezwykłym medium łączącym biznesmenów, naukowców ze światem. Zazwyczaj właśc…

Czytaj więcej

 Po upadku socjalizmu w naszym kraju mieliśmy do czynienia z wieloma reformami. Wiele z nich niestety wybitnie się naszym polit…

Czytaj więcej