szkolenia aff

Uroda moda i ubiórWiele spotkań konferencyjnych i szkoleniowych wymaga od swoich uczestników stosownej zapłaty. Kwoty są różne – niekiedy chodzi tylko i wyłącznie o pokrycie kosztów związanych z kateringiem i ewentualnym noclegiem (jeśli konferencja jest kilkudniowa). Niekiedy trzeba dodatkowo pokryć koszty pracy prelegentów. Na pewno tego typu spotkania do tanich nie należą. Nie mniej warto takim inicjatywom się przyglądać i w miarę możliwości brać w nich aktywny udział. To bardzo istotne zagadnienie dzisiejszego marketingi i menadżerstwa. Dlaczego? Ekonomia i biznes bardzo nam w ostatnich latach ewoluują. A my wszyscy, jako przedsiębiorcy musimy podążać z duchem czasu, w przeciwnym razie nasza firma może się stać mało atrakcyjną dla wielu kontrahentów, a to z kolei przekłada się na słabą pozycję na rynku. Do tyczy to zarówno przedsiębiorców działających w sektorze produkcyjnym, jak i finansowym lub bankowym. Każdy element gospodarczego życia ma wielką wagę i jeśli pokpimy jakikolwiek z nich, będziemy tego srogo żałować. Dlatego też wszelkiego rodzaju inicjatywy szkoleniowe i konferencyjne dają możliwość „nadganiania” za cywilizacją ekonomiczną. Dają możliwość bycia na czasie. Jedną z takich konferencji, które mają duży w kład w kreowanie postaw przedsiębiorców i biznesmenów ma Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki. Historia tej inicjatywy jest stosunkowo krótka – sięga roku 2007, wtedy po raz pierwszy uczestnicy konferencji spotkali się w gmachu Uniwersytetu Gdańskiego. Mimo że Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki ma zaledwie cztery lata, to jednak śmiało można uznać ją za jedno z najbardziej istotnych spotkać szkoleniowych w naszym kraju. Dlaczego? Prelegenci to fachowcy z „najwyższej półki”. To wybitni finansiści, analitycy, bankierzy, ekonomiści i menadżerowie. Ci specjaliści nie tylko wygłaszają referaty, ale i opowiadają o wielu bardzo praktycznych elementach związanych z prowadzeniem różnego rodzaju działalności gospodarczych. Szczególnie ciekawie wygląda to z perspektywy dobrze prosperujących mikroprzedsiębiorstw mających ambicje nowoczesnego rozwoju. To szalenie ważny element – bowiem firmy, które nie dążą do samorozwoju, to stają się mało konkurencyjne na rynku i na pewno nie mają dużych szans za zaistnienie w danym sektorze. Powracając jednak do zagadnienia płatnych konferencji. Jest to na pewno zagadnienie dające do myślenia. Z jednej strony bowiem mamy możliwość zdobycia wiedzy związanej z zarządzeniem firmy i wprowadzaniem nowych standardów- nierzadko unikatowych i naukowych rozwiązań związanych z mechanizmami ekonomicznymi. Z drugiej strony natomiast zawsze istnieje ryzyko, że wyrazimy akces uczestnictwa w konferencji, której organizatorzy nastawiają się nie na przekazywanie wiedzy, ale na zarabianie na uczestnikach. Dobrze jest więc przed zgłoszeniem poczytać na forach opinie uczestników, którzy mieli już okazję na danym szkoleniu – konferencji być. My ze swojej strony zapewniamy – Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki jest tworem godnym polecenia.

Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki swój debiut miała w 2007 roku. Okazała się tak udanym przedsięwzięciem, że postanowiono t…

Czytaj więcej

Homo Erectus pojawił się w Afryce około 1,8-1,7 miliona lat temu. Jego mózgoczaszka miała pojemność od 800 do 1000 cm sześcienny…

Czytaj więcej

Czy procesy zachodzące w przyrodzie mają charakter ciągły, czy też nasz świat podobnie jak komputer zmienia się skokowo, a jego …

Czytaj więcej

 Technologie mają ogromny wpływ na jakość naszego życia. Stwarzają też liczne problemy. Na pewno komputeryzacja wymusza na nas…

Czytaj więcej